Nieuws

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID VAN CHRISTENEN. MEPPELERS VOUWEN OOK DE HANDEN

‘Samen bidden is altijd goed’

De komende zeven dagen wordt in Meppel de Week van Gebed voor eenheid van christenen gehouden. „Door corona ziet de week er wél anders uit dan normaal. Corona of niet, samen bidden is altijd goed”, zegt Arianne Lagerburg, die de publiciteit doet.  Je kunt meedoen aan een gebedswandeling, maar ook is er gelegenheid om bij iemand thuis met een klein groepje samen de handen te vouwen. voor de eenheid onder christenen. Anderen maken liever gebruik van de inloopmogelijkheid op een rustige plek.

De organisatie is in handen van een werkgroep van Missie in Meppel. Er doen negen geloofsgemeenschappen mee. Daarvoor zijn verschillende locaties in de stad aangewezen en één in Nijeveen.

Jubileum

Arianne: „Ik weet niet precies hoe de Week van Gebed er in Meppel vroeger uitzag, omdat ik hier nog niet zo lang woon. Wel is er sprake van een traditie. De week in Meppel viert dit jaar in elk geval haar twintigjarig jubileum. Dit wist Jeanet van der Veen te vertellen, die net als Joukje Woudman al jarenlang betrokken is bij de Week van Gebed. We bidden voor Meppel, ook wijkgericht, voor ons land en voor de wereld.”

De gebedsactiviteiten richten zich op verbinding over kerkmuren heen en de eenheid tussen christenen. Het evenement bestaat al ruim honderd jaar en wordt wereldwijd gehouden. Thema van de editie 2022 is Licht in het Duister, met een verwijzing naar Jezus als Licht van de wereld. Landelijk wordt de week georganiseerd door de Raad van kerken en Missie Nederland. In totaal doen er in ons land zo’n 200.000 bidders mee uit protestantse en rooms katholieke kerken, de pinkster- en evangelische richting.

Arianne: „Het belang van de Week van Gebed is dat er plekken zijn waar gelovigen elkaar ontmoeten. Je komt medechristenen tegen, leert elkaar op een andere manier kennen en bidt samen tot onze Vader. Voor mij persoonlijk geldt dat ik door gebed een lijn heb met God en met Hem in vertrouwelijk contact ben. Dat versterkt, bemoedigt, geeft hoop en verwachting. Door gebed blijven we verbonden met de Vader en dat is ons leven: ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus (Joh. 17:3).’ Ook door te zingen hebben we contact met God en met elkaar. Tijdens verschillende bijeenkomsten in Meppel wordt er dan ook gezongen.” Alle bijeenkomsten duren een uur.

Afhaalkerk

In de gebedsweek is er elke dag een activiteit, zowel ’s morgens als ’s avonds.
Bij de Afhaalkerk achter de Kameel aan het Zuideinde is een expositie rond het thema, waar je vrij kunt in- en uitlopen, mediteren en in stilte bidden. Bezoekers kunnen hier de hele week overdag terecht. Verder is er een aantal bijeenkomsten bij mensen thuis en zijn er locaties van waaruit je gebedswandelingen kunt maken. Arianne: „De start van de Week van Gebed bestaat uit een korte bijeenkomst buiten bij de Afhaalkerk.

De slotdienst is alleen online toegankelijk en wordt geleid door voorganger Johan Otten van de Baptistengemeente Meppel. De andere bijeenkomsten kunnen wel fysiek worden bezocht, maar als er te veel mensen komen, kan ter plekke worden besloten om een activiteit buiten te houden, zoals een gebedswandeling. We stellen ons flexibel op. Uiteraard houden we bij alle activiteiten rekening met de anderhalve meter afstand en andere maatregelen. We houden heel goed in de gaten wat er tijdens de persconferentie van het nieuwe kabinet vanavond wordt gezegd. Het kan zijn dat de vorm van de bijeenkomsten hierdoor toch weer anders wordt.”

Bekijk de slotdienst op www.vegmeppel.nl.

DE ORGANISATIE VAN DE WEEK VAN GEBED IN MEPPEL. VLNR: JEANET VAN DER VEEN, JOUKJE WOUDSTRA EN ARIANNE LAGERBURG. FRENS JANSE

Tekst Artikel: Leo Polhuijs