Achtergrond Pasen

Pasen de ommekeer van de wereld.

 Wist jij dat Pasen de ommekeer van de wereld is? Iedereen ziet dat het niet goed gaat met onze aarde. Is er geen toekomst?  Wel degelijk. De zekerheid hiervoor is ruim 2000 jaar geleden met Pasen (Joodse Pascha) gegeven doordat Jezus Christus, de Zoon van God, hiervoor garant staat. Hij gaf zijn leven voor jou, opdat jij eeuwig leven in vrede en geluk kan krijgen. Hoe? Door geloof in God en door Jezus te volgen.1)

Fabels?  Waar is God?

Er is zoveel onrecht en geweld in deze wereld. Past daar het beeld van een liefhebbende God nog in?

Is de Bijbel geen sprookjesboek? Ook hier is duidelijkheid in te krijgen. Heb jij de Bijbel wel eens gelezen en bestudeerd? Wist jij dat er zoveel voorzeggingen in staan die soms duizenden jaren later exact zijn uitgekomen?  De betrouwbaarheid hoeft niet ter discussie te staan. In diezelfde Bijbel staat de geschiedenis van Jezus Christus beschreven, Zijn menswording, Zijn leven en dood door kruisiging, maar ook Zijn opstanding.

Opstaan uit de dood? Waar is Hij dan?

Dat is toch onmogelijk? Wist jij dat er honderden mensen zijn getuige geweest dat Jezus op de derde dag na zijn dood uit het graf is opgestaan?2) Deze Jezus, de Zoon van God is nadat Hij vijftig dagen aan velen verschenen is, opgevaren naar de hemel. Daar bereidt Hij een plaats voor om iedereen die in Hem gelooft straks eeuwig leven te geven. 3) Weet jij dat Jezus heeft beloofd om op dezelfde wijze terug te komen om allen die in Hem geloven of geloofd hebben en gestorven zijn, op te halen? 4)

Wat heb ik aan deze boodschap vandaag?

Als we de ontwikkelingen in de wereld volgen zien we haat en strijd toenemen en dat de liefde minder wordt. Weet jij dat in de Bijbel vinden voorzegd wordt dat deze aarde niet zal blijven bestaan en dat de liefde in de wereld door wetteloosheid verkilt?5)  Daar hoef je dus ook niet aan te twijfelen. Maar weet je ook dat er ook de belofte is dat er een nieuwe hemel en aarde zal komen? Daar zal geen ziekte en geen dood meer zijn, maar leven we in liefde, vrede en gerechtigheid. Daar kan jij deel van uitmaken! Hoe? Door Jezus nu aan te nemen en Hem als voorbeeld in je leven te volgen. 

Jouw keuze in de praktijk Om volgeling van iemand te zijn moet je wel die persoon wel kennen. Lees de Bijbel en begin eens met het Bijbelboek Marcus. Daar leer je Jezus kennen. Kijk eens hoe Jezus omgaat met de diversiteit van karakters van allen die naar Hem luisterden. Wat zie je dan? Geduld, liefde, vergevingsgezindheid, corrigerend en altijd de waarheid sprekend. Zou jij niet zo’n karakter willen hebben? Als je Zijn raadgevingen opvolgt, dan zal jij veranderen.6) Weet je dan word jij geschikt voor een nieuwe hemel en aarde die zal ontstaan bij Jezus’ wederkomst. Een hoopvolle toekomst dus! Alleen door Jezus Christus is er toekomst voor ieder mens beschikbaar! 7) Door het offer van Jezus bracht Hij toekomst voor een iedereen die voor Hem durft te kiezen. Wees eerlijk…,heb jij al voor die toekomst gekozen?