Over ons

Missie in Meppel

Stichting Missie in Meppel is een initiatief van een negental kerken uit Meppel. Het initiatief is ontstaan in 2013 toen in dat jaar de “Tien mooiste Bijbelverhalen van Meppel” werd georganiseerd. 

In de loop van de jaren zijn er steeds meer kerken betrokken geraakt bij het werk van Missie in Meppel. Samen zetten we de schouders er onder om de kostbare boodschap van ons geloof te delen met Meppel en omgeving.  

N

Missionair

N

Dienstbaar

N

Zichtbaar

Missionair en dienstbaar

Missie in Meppel ervaart een bewogenheid en een verbondenheid met de inwoners van Meppel. Met als bron het Woord van God wil Missie in Meppel dienstbaar zijn aan de Meppelers door in woord en daad de liefde van Jezus laten zien. Vanuit deze bron kan de Boodschap op allerlei manieren geuit en zichtbaar gemaakt worden en kunnen mensen zo (voor het eerst of opnieuw) in contact komen met God. Missie in Meppel wil missionair en dienstbaar zijn en een brug zijn en verbinding zoeken van gelovigen met elkaar en als gelovige naar ”niet-gelovigen”.

Zichtbaar

Missie in Meppel wil zichtbaar zijn in Meppel. Zichtbaar door gestalte te geven aan de eenheid van kerken, door saamhorigheid en dienstbaarheid. Eenheid in Meppel is een getuigenis – verbinding is essentieel – getuigenis van het gezamenlijke. 

Doormiddel van acties en events vergroten wij de zichtbaarheid. Het ene jaar een groot evenement, het andere jaar zullen we wat kleinere acties oppakken, die wat meer aanhaken bij bestaande activiteiten. Daarnaast vergroot onze stichting de samenwerking tussen kerken en versterken we elkaars activiteiten.