Paasjubel


Op Paaszondag, 21 april, is er om 9.15 uur een feestelijke Paasjubel op het Kerkplein in het centrum van Meppel.

Gelovigen vanuit alle kerken in Meppel en omgeving, maar natuurlijk ook mensen die geen binding met een kerk hebben maar wel iets willen beleven van de oorspronkelijke betekenis van Pasen zijn van harte welkom op het Kerkplein.

Onder leiding van CMV De Bazuin worden enkele bekende Paasliederen gezongen. In al die liederen gaat het over de boodschap die op Pasen centraal  staat: Jezus stond nadat Hij drie dagen eerder aan een kruis stierf op uit de dood. En daarmee laat Hij zien dat Hij sterker is dan allerlei machten die zich in de wereld en in levens van mensen manifesteren. Die gedachte is de kern van het christelijk geloof en mede daardoor is voor veel gelovigen juist Pasen het grootste feest.

De Paasjubel is een al heel lang bestaand fenomeen. Eerder werd dit evenement georganiseerd door de plaatselijke Raad van kerken. Toen die medio 2018 werd opgeheven kwam de vraag op wat dit zou betekenen voor de Paasjubel. Meteen was duidelijk dat het verdwijnen van de Paasjubel een verlies zou betekenen van een voor Meppel kenmerkende en karakteristieke activiteit. Vandaar dat besloten is om de Paasjubel onder te brengen bij Missie in Meppel, een samenwerkingsverband van negen kerken in  onze stad, dit tot doel hebben om op een creatieve en vernieuwende manier mensen in aanraking willen brengen met de inhoud en de betekenis van de Bijbelse Boodschap.  CMV de Bazuin die al jarenlang meewerkt en het samen zingen begeleidt is ook dit keer weer van de partij.

Missie in Meppel nodigt iedereen van harte uit om er bij te zijn.