Menu Sluiten

Over ons

Missie in Meppel is een initiatief van een negental kerken in Meppel. Het initiatief is ontstaan in 2013 toen in dat jaar de Tien mooiste Bijbelverhalen van Meppel werd georganiseerd.

Missie in Meppel ervaart een bewogenheid en een verbondenheid met de inwoners van Meppel. Met als bron het Woord van God wil Missie in Meppel dienstbaar zijn aan de Meppelers door in woord en daad de liefde van Jezus laten zien. Vanuit deze bron kan de Boodschap op allerlei manieren geuit en zichtbaar gemaakt worden en kunnen mensen zo (voor het eerst of opnieuw) in contact komen met God. Missie in Meppel wil missionair en dienstbaar zijn en een brug zijn en verbinding zoeken van gelovigen met elkaar en als gelovige naar ”niet-gelovigen”.

Missie in Meppel wil zichtbaar zijn in Meppel. Zichtbaar door gestalte te geven aan de eenheid van kerken, door saamhorigheid – om de mensen heen staan. Eenheid in Meppel is een getuigenis – verbinding is essentieel – getuigenis van het gezamenlijke. Zij wil zichtbaar zijn door elke 2 jaar rond Pasen een groot event te organiseren.

Het andere jaar zullen we wat kleinere acties oppakken, die wat meer aanhaken bij bestaande activiteiten. Ook zullen missionaire acties meer met elkaar gaan delen en samenwerken. Ook zal Missie in Meppel activiteiten van de deelnemende kerken gaan steunen en aan mee gaan werken.