Voorbereiden op kerst
Als voorbereiding op het komende kerstfeest worden er in Meppel in de Adventstijd Avondgebeden gehouden. Het doel van deze momenten is ruimte bieden om stil te worden vanbinnen. Ruimte om jezelf open te stellen en je voor te bereiden op het kerstfeest – de komst van het Licht in de wereld; Jezus. Het zijn momenten van bezinning en inspiratie door gebed, stilte, muziek en (koor)zang bedoeld als een oase in ons dagelijks leven.

Dit jaar zijn er 3 Avondgebeden op:

Maandag 4, 11 en 18 december in de Samenstroom.

Het begint om 19:30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Vind je het leuk om de liederen mee te zingen tijdens deze avonden, kom dan om 18:45 naar de Samenstroom om een half uur de liederen aan te leren.

Graag wel aanmelden van tevoren voor het meezingen bij kerkmusicus@pgmeppel.nl.

4 december: Henk van Dam en Annemarie Rodenburg
11 december: Koos Tamminga en Cesar Cortes
18 december: Sarien Horinga en Johan Otten