40-dagentijd | Interkerkelijke avondgebeden in Meppel | IK BEN |
In de aanloop naar Pasen is er wekelijks een half uur de tijd om samen voor te bereiden op weg naar Pasen.
Er zullen momenten van bezinning en inspiratie zijn door gebed, stilte, muziek en koor- en samenzang.
Voorgangers uit verschillende kerken zullen deze samenkomsten leiden.
Het thema is: IK BEN
Op 28 februari a.s. is het thema: Ik ben de goede herder
Op 7 maart is het thema: Ik ben de ware wijnstok
28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart is het in PG de Samenstroom, Groenmarktstraat 2 Meppel
3, 4 en 5 april is het in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, Meppel
Aanvang: 19:30 uur (duurt een half uur)