Op 27 oktober a.s. is er een gebedsmoment bij Het leger des Heils om 19:30 uur.