Gebed & Muziek op donderdagavond 21 januari. Hier wordt een programma aangeboden via de livestream van de kerk www.cgkmeppel.nl van 20.00- 21.00 uur. Een uur met gebed, Bijbelteksten of een overdenking en muzikale bijdragen. Gebedspunten kunnen aangedragen worden via www.cgkmeppel.nl

We wensen je gezegende momenten!